Cursos al Moodle. Creació, Edició, Tipus i Organització (algunes d'aquestes tasques les ha de fer l'administrador però altres les poden fer els profes editors)