El curs de Filosofia de !r de batxillerat consta dels següents eixos temàtics:

  • El saber filosòfic
  • El coneixement
  • La realitat
  • L'ésser humà
  • La reflexió ètica
  • La política