En aquest tema podeu apendre com es fa un Pla d'empresa. També teniu un model sencer, inclòs el pla financer que us serà de gran utilitat i rapidesa per a fer el credit de síntesi .Una calculadora per saber les cuotes d'un prestec i els estatuts d'una Societat Limitada, entre d'altres tràmits.