METODOLOGIA, COORDINACIÓ I DIRECCIÓ DE SESSIONS I ACTIVITATS BÀSIQUES AERÓBIQUES I DE TONIFICACIÓ AMB SUPORT MUSICAL.
En aquesta matèria intentarem donar resposta i ficarem en pràctica la pregunta "com s'ensenyent i s'aprenent les activitats físico-esportives". Partint de l'anàlisi de l'acció motriu , anirem avançant fins a l'elaboració d'una programació didàctica sencera.