Crèdit de BTT del cicle formatiu de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.