Objectius:

  • Treball per projectes i cooperatiu
  • Aprofundiment en la millora de la competència digital dins les matèries de ciències naturals, ciències socials, tecnologia, i visual i plàstica

Continguts:

  • Aplicació a l'aula de diferents metodologies d'aprenentatge
  • Aplicació a l'aula de diferents eines TIC.
  • El treball emocional a partir de l'acció tutorial i de currículum per millorar les condicions socials/personals de l'alumnat
  • El treball emocional com a eina per l'adquisició d'una mirada positiva vers l'alumnat