Matèria de 4t d'ESO de la modalitat de Tecnologies. El currículum inclou: electrònica (analògica i digital), pneumàtica, automatismes i robotització i l'habitatge i les seves instal·lacions.