El Servei Comunitari és una acció per desenvolupar la competència social i ciutadana de l’alumnat. El nostre institut l'imparteix a quart d’ESO.

Té per finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar:


  • Experimentin i protegontizin accions de compromís cívic.
  • Aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania.
  • Posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.