Aquesta categoria engloba:

  • Tècniques d'estudi
  • Emprenedoria
  • Orientació final ESO