Feina d'estiu obligatoria per als que han de recuperar al setembre i voluntària que es tindrà en compte a la primera avalauació per als altres.

Matemàtiques amb eines informàtiques.