Coordinació de Batxillerat de l’Institut Front Marítim. 

Informacions sobre aspectes referents al Batxillerat i estudis posteriors.