.

Geografia

.

-

.

Curs de Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat.