Aquest moodle és de la matèria optativa de 2ESO adreçat a alumnes preocupats per la sostenibilitat i el medi ambient. Inclou petites
recerques científiques de camp destinades a conèixer l’estat del medi natural proper, realització de campanyes de sensibilització i implicació en les tasques del comitè mediambiental en suport al Pla d’acció d’Escoles Verdes.