MP01 TAPSD "Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència" correspon al Mòdul 01 de TAPSD.

El professional tècnic, després d'aquests formació, haurà d'adquirir la competència general d'atendre a persones en situació de dependència en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida.
Hipòcrates ( IV aC): " per conèixer la salut i la malaltia és necessari estudiar lésser humà en estat normal i en relació amb el medi on viu, i investigaral mateix temps el que ja pertorbat l'equilibri entre ell i el medi exterior i social"
Mantenir en bones condicions l'entorn de la persona atesa i assegurar-li les atencions higièniques que necessita.

M5. CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

M9 DESTRESES SOCIALS

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a què alumne adquireixi les destreses socials necessàries per desenvolupar una professió d'ajut a persones en situació de dependència.


Aquest moodle servirà per passar materials de tutoria.