Aquest modul és eminentment pràctic. Farem una síntesi dels principals autors i les principals teories representatives del joc infantil així com moltes activitats acarades a planificar, implementar i avaluar projectes tant en el centre escolar en l´etapa de l´educació infantil, com en l´ àmbit no formal fins els sis anys,

Aprendre a desenvolupar-se adequadament en una situació d’emergència on calgui aplicar els primers auxilis.

El moodle de l'emprenedoria, hi trobareu enllaços, podreu penjar activitats, podreu visualitzar vídeus...

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb la tutoria de primer d'Educació Infantil.