Intervenció en el desenvolupament social, afectiu, sexual i moral de l'infant de 0 a 6 anys. Detecció de possibles signes d'alerta.

Intervenció en l'atenció a infants en risc social i en l'atenció a les famílies.

Aprendre a desenvolupar-se adequadament en una situació d’emergència on calgui aplicar els primers auxilis.

El moodle de l'emprenedoria, hi trobareu enllaços, podreu penjar activitats, podreu visualitzar vídeus...