Desenvolupament sensoperceptiu, cognitiu, lingüístic, motor i psicomotor. La pràctica psicomotriu. Detecció de possibles indicadors d'alerta i estimulació primerenca.