MÒDUL M01 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT
UF1 Processos de la comunicació oral a l'empresa i atenció al client


UF2 Atenció al client

UF3 Gestió Documental, Arxiu i Registre
El curs hauria de permetre penjar materials per als alumnes, exercicis...