Normes d'ús de l'Espai Virtual

NORMES D'ÚS DE L'ESPAI VIRTUAL

Aquest document conté les condicions generals d'ús de l'Espai Virtual. L'acceptació d'aquestes Normes d'ús és indispensable per mantenir l'accés i utilitzar-ne els serveis.

1. Accés a l'Espai Virtual. Ús correcte del nom i de la contrasenya.

Per a accedir a l'Espai Virtual al tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d’una contrasenya secreta.
L'accés l'Espai Virtual és personal i individual. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació, sia amb el seu consentiment o per negligència. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

2. Bon ús de l 'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Espai Virtual d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers.
Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà dels espais públics de l'Espai Virtual.

3. Fotografia personal.

S'aconsella a tothom de posar una fotografia personal, tipus carnet, que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda prohibit posar fotos o imatges de qualsevol altre tipus.

4. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics.

Atès el caràcter de l'Espai Virtual, els serveis que s'hi presten s'utilitzaran únicament per a finalitats personals i no comercials. L'usuari es compromet a no utilitzar la bústia de correu ni els espais públics de l'Espai Virtual per a finalitats comercials o publicitàries.
Igualment, l'usuari es compromet a no perjudicar -directament o indirectament- o posar en perill el bon funcionament de l'Espai Virtual, els sistemes informàtics i els recursos tecnològics compartits que el configuren i a no interferir en la utilització correcta d'aquests sistemes i recursos per part dels altres.

5. Protecció de dades de caràcter personal.

L’Institut Castellarnau garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades pels usuaris de l'Espai Virtual i l'adopció de les mesures de seguretat en les seves instal·lacions, equips, sistemes informàtics i fitxers, en compliment de la vigent normativa de protecció de dades de caràcter personal.

6. Espais de participació.

Els espais de comentaris i els  fòrums de l'Espai Virtual són uns aplicatius en els quals esteu convidats a participar tots els membres de la comunitat educativa de l'Institut Castellarnau.

Han estat pensats perquè pugueu exposar-hi idees, iniciatives, comentaris, dubtes i opinions de caràcter general. Us convidem a fer-los servir per compartir qualsevol cosa que us sembli que pot ser d'interès per a tothom. A més, podeu consultar-hi les diferents intervencions dels altres participants i ajudar-los responent les seves preguntes o aclarint els seus dubtes, i també hi podeu expressar el vostre acord o desacord amb les seves opinions.

Recordeu que els missatges són públics i que les vostres intervencions han de respectar les Normes d'ús que figuren en aquest  document.

D'acord amb les Normes d'ús, l'usuari és l'únic responsable de les idees i opinions que hi expressa, i en la seva participació procurarà:

  • Adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de persones.

  • Utilitzar el fòrum d'acord amb la seva finalitat, i en cap cas per a finalitats il·legals ni amb finalitats comercials.
  • Respectar la tasca d'intervenció de la direcció en el fòrum.

La Direcció del centre pot intervenir en el fòrum en els següents casos:

  • Advertint els participants que amb el seu comportament puguin infringir les Normes d'ús.

  • Sempre que calgui per fer complir les Normes d'ús o altres normes aplicables.

7. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

l'Espai Virtual no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, sia mitjançant els espais públics o els privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin al fòrum de discussió que es posa a disposició dels usuaris d'acord amb el seu perfil. No obstant això, l’Institut Castellarnau vetllarà pel compliment d'aquestes Normes d'ús i prendrà les mesures necessàries per a assegurar-ne el compliment.

L'accés a l'Espai Virtual i el seu ús comporten necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquestes Normes d'ús. En cas d'incompliment d'aquestes, l’Institut Castellarnau podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés a l'Espai Virtual i als serveis que s'hi presten.

Darrera modificació: divendres, 12 juliol 2013, 11:52