En aquest crèdit veurem la part administrativa i legal de les tasques del tècnic mediambiental

Biohazard

En aquest crèdit veurem el sòl com a medi natural, alhora com a medi usat per les activitats de l'espècie humana i els residus que se'n generen.Finalment, coneixerem el sòl com a medi construït.