En aquest mòdul estudiarem que són els residus sòlids, la seva tipologia i gestió i els impactes ambientals i sobre la salut que poden provocar.