Llengua Anglesa 4t ESO

Matemàtiques Nivell Bàsic

Ciències Socials 4t ESO

Informàtica

Llengua francesa