Departament de matemàtiques.

Aula d'Itineraris  d'Autoaprenentage per a  reforçar els continguts de matemàtiques de l'ESO i el BTX

Curs, eines i webs d'orientació de cara a poder treure's el títol d'ESO, fer Batxillerat, PFI, Cicles Formatius de grau mig i superior, tenir sortida laboral, etc.