Cursos diversos per fer proves.

En aquest curs treballareu per aconseguir millorar l'ús de la llengua catalana de forma gradual.

Curs de català per a l'aula d'acollida 1 de 1r, 2n i 3r d'ESO.   

Enfoquem aquesta optativa en la millora de les teves habilitats de comunicació oral i escrita. Per això, incidirem en la pràctica de la comprensió lectora, l’assoliment d’estructures gramaticals, el reconeixement de diferents textos i l’ampliació de vocabulari.

(Departament de català. Professor: Victòria Hdez.)