La electrotècnia és la part de la tècnica que tracta de l'aplicació pràctica dels fenòmens elèctrics i magnètics i de les relacions entre ells. La finalitat de l'electrotècnia és proporcionar els coneixements necessaris per obrir un gran ventall de possibilitats en múltiples opcions de formació més especialitzada, oferint la formació de base necessària, tant per aquell alumnat que decideix anar cap a cicles formatius especialitzats, com pels que trien el camí de la universitat per a determinades enginyeries.