Matemàtiques 1r ESO — curs 2020-2021 — Segona avaluació.