Matemàtiques, 3r curs. Educació Secundària Obligatòria.