Cursos disponibles

Administració de NODES 

Curs de l'INTEF copiat el 5 d'abril del 2016

Lloc per compartir documents sobre el curs

Informació general per tot el professorat de l'IES Banús

REvisió de cara a les proves delf d'octubre 2020

In the Mamma Mia project the first activity consists of designing a poster about the musical group Abba. To make this poster you will need to search some information. Answer the questions to find the information that you need for your poster.

1. What is Abba? Who are its members?

2. When did they start their career?

3. When and how did they become famous?

4. What is their first album?

5. What is their first single?

6. What is the single they became famous with?

7. What are the names of its members?

8. When and where were they born?

9. When and how did they meet each other?


Aquí trobareu material que aniré penjant per tal que pugueu treballar en autonomia des de casa

Introduir l'estadística a 1r ESO amb un full de càlcul.

Materials i activitats de la matèria de tecnologies de 1r d'ESO.

Materials de la materia d' educació física de 1es ESO

Continguts de l'àrea de música de Primer d'ESO

Entreu el password que us han donat i escolliu bé les optatives que voleu cursar (reviseu la informació d'aquestes abans de fer la vostra selecció).

L'assignatura pretén ser una introducció a la mitologia. Tot viatjant per diferents èpoques i cultures, veurem com aquestes meravelloses narracions han servit per explicar alguns dels grans interrogants que ens fem els ésser humà: d'on venim? Qui som? Què és el bé i el mal? 
 Paral·lelament, a més d'endinsar-nos en la recerca d'aquestes fabuloses històries i veure qui les explicava, tractarem de veure la pervivència dels mites en l'actualitat.

This is the site where you can download the STUDENT'S BOOK for unit 5

https://goo.gl/UGIVQC


Informació varida per les famílies

materials de la matèria educació física per 2n ESO

Programa de Tecnologia de 2n de l'ESO.

Entreu el password que us han donat i escolliu bé les optatives que voleu cursar (reviseu la informació d'aquestes abans de fer la vostra selecció).

Podreu trobar documents d'informació pels alumnes i les famílies

TREBALL D'UNA UNITAT DIDÀCTICA DE L'ALUMNAT DEL MÀSTER. ARNAU I MIGUEL

Aquí us penjaré els arxius que necessiteu descarregar de la xarxa durant la meva estada al centre.

Suport al curs de matemàtiques de 3r d'ESO

Espècies en perill


materials de la matèria educació física per 3r ESO

En aquest curs de MOODLE, hi trobareu els documents LLEGEIX i PRACTICA de l'assignatura, aixi com tots aquells documents de treball o informatiu que calguin.

Encuesta para un trabajo de investigación de las alumnas Judit Pérez y Judith Díaz (alumnas de bachillerato)


Continguts de la matèria optativa de 4t d'ESO

materials de suport de la matèria Educació Física de 4t d'ESO

Materials de les proves d'avaluació de competències bàsiques a 4t d'ESO per facilitar a alumnat, famílies i professorat de 4t d'ESO el coneixement d'aquestes.

activities for 4 eso students at the Banus secondary school  

material de la matèria Anatomia Aplicada de la modalitat escènica de batxillerat

En aquest curs de MOODLE, hi trobareu els documents LLEGEIX i PRACTICA de l'assignatura, aixi com tots aquells documents de treball o informatiu que calguin.

Activitats de Física 1r batxi
materials de suport de la matèria Educació Física de BatxilleratAquest moodle de la matèria de Història s'associa a la classroom de la matèria. Les activitats com exàmens i qüestionaris que nos es poden fer al classroom es vincularan al moodle.

Curs de la matèria de Literatura Catalana de Modalitat de 2n de Batxillerat.

Exercicis classificats per unitats de les PAU

Curs d'Electrotècnia


Notícies del lloc

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)