Document a omplir pel tutor/a de TR on informarà de la feina feta a l'estiu per l'alumne/a i posarà la 1a nota de seguiment