Seguiment de la feina feta durant l'estiu (abans i després) 2021-2022


Dates

Eina

juny

L’alumnat omple aquesta graella que serveix per controlar si els alumnes tenen clara la feina que han de fer a l’estiu.

Dia de la presentació del curs

L’alumnat omple un formulari d’autoavaluació de la feina feta durant l’estiu.


El tutor de TR tindrà accés a aquesta autoavaluació.


Segona setmana de setembre

Entrevista del tutor de TR amb l’alumne per presentar les feines d’estiu. 


Després d’aquesta entrevista, el tutor de TR omplirà un document per informar de si l’alumne/a ha fet feina o no. Posarà la primera nota de seguiment.

Tercera i quarta setmana de setembre

El tutor de grup parla amb els alumnes i les famílies d’aquells que no han fet prou feina durant l’estiu.


Darrera modificació: divendres, 9 de juliol 2021, 11:16