Sortides (activitats complementàries)


1. Previsió de sortides curs 2021-22 (Properament)

2. Procediment de pagament de sortides i materials

El pagament de quotes de les sortides es fa a través de l'App TPVEscola


3. Participació de l'alumnat en les sortides i implicació de les famílies

El nostre projecte educatiu  considera les activitats complementàries una part molt important del procés formatiu. Les sortides també impliquen una gran dedicació per part del professorat que hi participa. Per tot això, des del centre fomentem la participació de tot l’alumnat en les activitats complementàries que es programen i demanem a les famílies el màxim compromís i col·laboració al respecte (aquest és un dels punts que apareixen en la carta de compromís educatiu que signen les famílies en el moment de la matriculació).

En el cas de les sortides programades per les matèries i la tutoria, la participació de l’alumnat és obligatòria, en tractar-se d’activitats incloses en les programacions didàctiques i en el pla d’acció tutorial. Per tant, els alumnes han de participar en elles sempre i quan no hi hagi cap causa extraordinària que els ho impedeixi. Quan algun/a alumne/a no pugui participar en alguna sortida, la família haurà de comunicar per escrit els motius d'aquesta no participació utilitzant el model adjunt.

Model de comunicació de no assistència a una activitat complementària

Darrera modificació: dissabte, 28 agost 2021, 20:28