Unitat 5. Substàncies pures i mesclesUnitat 7. Estudi de les reaccions químiques