Unitat 1. Formulació i nomenclatura de química inorgànica