Curs: Introducció al programari lliure

- Sistema operatiu - Ubuntu

- LibreOffice

- Imatge / Vídeo

- So

- Avaluació