Introdució a la tresoreria, Càlculs de finançament i productes financers i d'assegurances.