Els materials d'aquest mòdul opcional per als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària (, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Creative Commons.