UF1 RECURSOS LÚDICS EN PROJECTES D'OCI I TEMPS LLIURE

UF2 RECURSOS EXPRESSIUS PER L'ANIMACIÓ D'OCI I TEMPS LLIURE

UF3 IMPLEMENTACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE I TEMPS LLIURE EN EL MEDI NATURAL

UF1 PLANIFICACIÓ DE L'ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

UF1 BASES ANATÒMIQUES, BIOMECÀNIQUES I FISIOLÒGIQUES

UF2 AVALUACIÓ DE LA CONDICIÓ FÍSICA, BIOLÒGICA I MOTIVACIONAL

UF3 ELABORACIÓ I PRESCRIPCIÓ DE PROGRAMES DE CONDICIONAMENT FÍSIC

UF4 APLICACIÓ DE PRIMERS AUXILIS