Ins. Agustí Serra i Fontanet / Curs 2021 - 2022: Acceder

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador

Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Registrarse como usuario

No utilitzeu noms d'usuaris ni contrasenyes que continguin lletres majúscules.
Poseu una combinació de minúscules i/o dígits numèrics.
Anoteu la contrasenya en un lloc segur (agenda o mòbil).
Cada alumne de post-obligatori només pot fer un registre durant l'actual curs.
Els alumnes d' ESO no han de fer mai aquest registre.