Tutoria de Primer curs del  CFGS de Documentació i Gestió Sanitària