Per a l'alumnat que en acabar el 1r de batxillerat, vol continuar fent 2n de batxillerat a l'Institut Jaume Balmes.

L'Estada a l'Empresa és una assignatura que consisteix en fer unes pràctiques d'empresa de 70 hores (opció 1) o 140 hores (opció 2) en una empresa durant els mesos de juny (una vegada s'han acabat els exàmens) i el mes de juliol, amb un horari que mai pot superar les 7 hores diàries i de dilluns a divendres.

No es poden fer les pràctiques d'empresa sense l'autorització familiar i fins que no s'hagi formalitzat el conveni de pràctiques.