Material de suport de la matèria Educació Física a 3r. ESO

En aquesta unitat veurem com avaluar i millorar la condició física.

Heu de completar en grup, els 2 power points següents:

- Hàbits saludables https://drive.google.com/file/d/14sD6MPOxSEFbDZvCElQ4tId5R9UUsmLf/view?usp=sharing

- Les qualitats físiques https://drive.google.com/file/d/1VbeL4txZLon-OaCUaHwZdiLLWU1eU4vl/view?usp=sharing