We'll have lots of fun learning about Cinema and Animation!!!

Projecte en residència del curs 2021-22 al Jaume Balmes

Curs de Visual i Plàstica pels alumnes que fan l'assignatura amb metodologia AICLE en anglès.

Professora Elisenda Vila