Aquest curs recull tota la documentació i informació del projecte Aprenentatge i Servei Comunitari que desenvolupem des de tutoria i ètica de 4t d'ESO com activitat de l'institut.

També és el canal de comunicació entre alumnes, tutors, coordinació i entitats.

Els documents que s'hi poden trobar són, per una banda el calendari de sessions, la Carpeta d'aprenentatge que s'anirà elaborant durant els mesos que dura el projecte, i un fòrum per poder compartir les experiències de cada sessió.
Material Arrels