Aquí trobareu informació que esperem que us ajudi a triar els estudis posteriors.

Taulell d'anuncis sobre diferents temes d'interès per l'alumnat de Batxillerat.