INS Lluís Domènech i Montaner

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Us recordem que cal registrar-se amb el paràmetres indicats a la pàgina de registre:  

Nom d’usuari:    curt i en minúscules

Contrasenya: la que vulguis, no la oblidis, l’administrador no pot saber quina has posat!

Adreça electrònica: indispensable que sigui correcte, l’has de posar 2 cops.

Nom:     ALUM

Cognoms: CODI CURS-Els vostres cognoms i el nom. Per exemple: ESO1A Bosch Martí, Joan

Població, país i pregunta de seguretat: Complimentar.


CODIS CURSOS:

ESO1A    ESO1B    ESO1C ...........

BAT1A    BAT1B  ...........

IFE1    IFE2  .........

PFIELE    PFIINF  ......

CFGM ELECTRÒNICA:     CM01    CM02

CFGM ELECTRICITAT:    CME1     CME2

CFGM MANTENIMENT:      CMSP1   CMSP2

CFGM MECÀNICA:            CMM1     CMM2

CFGS ELECTRICITAT:     CSE1      CSE2

CFGS MECATRÒNICA:     CSMEC1   CSMEC2

CFGS MECÀNICA:     CSM1     CSM2Els usuaris que no compleixin aquests requisits, SERAN ELIMINATS