Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Us recordem que cal registrar-se amb el paràmetres indicats a la pàgina de registre:  

Nom d’usuari:    curt i en minúscules

Contrasenya: la que vulguis, no la oblidis, l’administrador no pot saber quina has posat!

Adreça electrònica: indispensable que sigui correcte, l’has de posar 2 cops.

Nom:     ALUM

Cognoms: CODI CURS-Els vostres cognoms i el nom. Per exemple: ESO1A Bosch Martí, Joan

Població, país i pregunta de seguretat: Complimentar.


CODIS CURSOS:

ESO1A    ESO1B    ESO1C ...........

BAT1A    BAT1B  ...........

IFE1    IFE2  .........

PFIELE    PFIINF  ......

CFGM ELECTRÒNICA:     CM01    CM02

CFGM ELECTRICITAT:    CME1     CME2

CFGM MANTENIMENT:      CMSP1   CMSP2

CFGM MECÀNICA:            CMM1     CMM2

CFGS ELECTRICITAT:     CSE1      CSE2

CFGS MECATRÒNICA:     CSMEC1   CSMEC2

CFGS MECÀNICA:     CSM1     CSM2Els usuaris que no compleixin aquests requisits, SERAN ELIMINATS