Help with Search courses
L'estudi dels nutrients i els aliments i el coneixement de les necessitats nutritives permet abordar l'elaboració de dietes a persones i grups en diferents situacions fisiològiques.

Aprendrem a pautar diferents dietes terapèutiques per a individus i per col.lectius.

En aquest crèdit aprendrem a controlar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica i supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.