Massatge estètic manual i mecànic (MF0063_3) 120h

UF1 El massatge estètic
UF2 Tècniques de massatge estètic


Drenatge limfàtic estètic manual i mecànic (MF0790_3) 90h

Uf1 Drenatge limfàtic estètic i mecànicDiagnòstic i protocols estètics (MF0796_3) 100h

UF1 Diagnosi estètica per a l'aplicació de tractaments estètics
UF2 Elaboració de protocols de tractaments estètics

Electroestètica (MF0797_3) 90h

Uf1Electroestètica
Tractaments estètics integrats (MF0798_3) 90h

Uf1Tractaments estètics integrats
Formació complementària (IMPE0210_2018_FCO) 40h

UF1 Bàsic de prevenció de riscos laborals
UF2 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.