Conjunt de material TIC necessari en el treball diari del docent.