Categoria de cursos que compren tots el material docent en el centre IE Francesc Cambó i Batlle.

Conjunt de material TIC necessari en el treball diari del docent.