Espai per fer les pràctiques del curs, per fer, desfer i per remenar!

Bona feina.