Materials per a la Tutoria de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Català de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Castellà de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura d'Anglès de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura d'Alemany de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Socials de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Biologia i Geologia de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Física i Química de 4t d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Cultura científica de 4t d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Matemàtiques de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura d'Educació Fí­sica de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Tecnologia de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Llatí de 4t d'ESO.
Materials per a l'assignatura de Religió de 4t d'ESO.
Materials per al curs d'Educació Visual i Plàstica de 4t d'ESO.

Materials per a la matèria de Tutoria 2 de 4t d'ESO.

Materials per a l'assignatura de Filosofia de 4t d'ESO.

Materials per al Projecte de Recerca de 4t d'ESO.